Tuesday, 20 September 2011

Tugasan 5


komputer mikro

  1. Komputer mini mempunyai kemampuan berapa kali lebih besar jika dibandingdengan personal komputer. Hal ini disebabkan kerana micro-pocessor yang digunakan untuk memproses data memang mempunyai kemampuan jauh lebih unggul jika dibanding dengan micropocessor yang digunakan pada personalkomputer. Saiz pisiknya boleh sebesar almari kecil.

Mini Komputer
Mini Komputer bersaiz sederhana besar dan mempunyai kebolehan yang sederhana. harganya pula rendah.Work Station
WorkStation ialah mikrokomputer yang berprestasi tinggi yang digunakan untuk melakukan grafik dan animasi. WorkStation lebih laju daripada komputer peribadi.Main frame
Bersaiz besar dan berkebolehan tinggi. Ia boleh mengendalikan berjuta-juta pengguna dalam pengiraan sesaat.Super Komputer

Komputer bersaiz besar yang mempunyai keupayaan yang sama dengan Main Frame. Ia boleh mengendalikan berbilion pengiraan sesaat. Digunakan dalam proses pengiraan berat, seperti ramalan cuaca dan kaji cuaca.

No comments:

Post a Comment