Wednesday, 12 October 2011

Spam

Spam merupakan suatu bentuk gangguan dalam perhubungan internet, biasanya dalam bentuk pesanan yang banyak yang tidak dikehendaki. bentuk yang paling terkenal adalam spam e-mail.

Jenis-jenis spam 

  • spam e-mail
  • spam chat
  • spam forum
  • spam SMS


Blog

Blog ialah sebuah laman web yang kemasukan - kemasukannnya ditulis menurut urutan kronologi dan dipaparkan dengan tertib terbalik. Blog memberikan ulasan atau berita mengenai sesuatu tajuk.


Wi-Fi

Wi-Fi merupakan singkatan untuk Wireless Fidelity tetapi sebenarnya ia dipilih mengikut pola "Hi-FI". Ia merupakan piawai untuk rangkaian kawasan setempat tanpa wayar (WLAN). Kelebihan Wi-Fi ialah ia berasaskan piawaian IEEE 802.11, manakala jarak capaian juga jauh iaitu antara 75 hingga 125 meter.


Bluetooth

Bluetooth ialah satu piawaian teknologi wayarles terbuka untuk penukaran data pada jarak dekat (menggunakan gelombang radio julat pendek) dari alat-alat mudah alih dan tetap, mencipta rangkaian kawasan persendirian (PAN) dengan tahap keselamatan tinggi. Kini, bluetooth ditadbir oleh Bluetooth Special Interest Group (SIG) 


domain

Istilah nama domain 

  • nama yang digunakan sebagai alamat suatu komputer dalam dunia internet (ms.wikipedia.org)
  • hasil pendaftar nama domain kepada pelanggannya.Ini selalu disebut nama domain berdaftar
  • nama untuk tujuan lain dalam Sistem Nama Domain (DNS) 


Dalam pengkomputeran , phising adalah satu cubaan bersifat jenayah serta penipuan untuk mendapatkan maklumat sensitif di dalam perhubungan elektronik seperti nama pengguna, kata laluan dan butiran kad kredit.
Phising dilakukan melalui e-mail atau pesanan ringkas. Hubungan telefon pernah juga digunakan . Merupakan contoh teknik kejuruteraan sosial yang digunakan untuk memperdayakan pengguna.

No comments:

Post a Comment